Digital arbeidstrening

Etter at verden ble satt på hodet med covid-19 epidemien, har mange bedrifter sett nødvendigheten av å finne nye løsninger for videre drift.  Såpefabrikken som arbeidstreningsarena er intet unntak! Resultatet er rett og slett digital arbeidstrening!

Å ha en digital arbeidstrening eller arbeidsplass er nytt for mange. Med utbredelsen av nettbaserte løsninger på arbeidsplassen og med nettbutikker som stadig erstatter fysiske butikker, er økningen i bruk av digitalisering på arbeidsplassen allerede kommet langt, og mulighetene er mange!

Ester Jorge Markedskonsulent Såpefabrikken 2021

Les mer om vanlig arbeidstrening i såpefabrikken her

For personer som har blitt arbeidsledige eller som har vært utenfor arbeidslivet lenge fins det kanskje muligheter til å bidra med nettopp slike nettbaserte/ digitale arbeidsoppgaver? Nye rammer, gjør at man må tenke nytt og for noen betyr kanskje disse nye rammene nye muligheter? 

Arbeidsdag og arbeidsoppgaver

En digital arbeidsdag hos Såpefabrikken består av selvstendig arbeid og møter på teams. Bruk av epost og dropbox er også gode samhandlings verktøy for å gi tilbakemeldinger, dele filer og dokumenter med kollegaer i løpet av arbeidsdagen.

Arbeidet utføres etter en fastsatt dagsstruktur, med morgen og ettermiddagsmøte over teams. Hva som skal gjøres er fastsatt av arbeidsplan for uken.

Arbeidsoppgavene er mange! Mye av tiden går til formulering av tekst og bruk av bilder, til blogg, og sosiale medier. Men der er også vedlikehold og drift av nettside og kundebehandling.

Bruken av sosiale medier i nyere tid, har blitt en stor del av arbeidsoppgavene for mange bedrifter i dag. I praktisk gir disse kanalene mulighet så bedriften kan drive reklamering og promotering av bedriftens tjenester og produkter.

Med arbeid på nett, er den skriftlige og visuelle delen viktig å få tydelig frem. Den eneste form for formidling av informasjon på tjenesten eller varen du tilbyr, gjøres visuelt.

Ved bruk av bilder og tekst ved salg, er det viktig å informere og vise fram produktet, slik at varen eller tjenesten kommer frem på en tydelig måte.

Ester Jorge Markedskonsulent Såpefabrikken 2021

Siden digitalt arbeid består av å arbeide på nett, betyr det at man har muligheten til å arbeide fleksibelt. Selv om hjemmekontor og digitalt arbeid kan ha sine begrensninger og ulemper, er den også til stor fordel for mange.

Å ha digital arbeidstrening under dagens pandemi, med barn som ofte må holdes hjemme fra barnehage og skole, betyr dette en mulighet for kontinuitet i arbeidstreningen. Også for personer som av forskjellige livs -og helse situasjoner har enklere for å arbeide hjemmefra, vil ha muligheten til å skape en spesielt tilrettelagt arbeidsplass.

Viktig å huske på

Det er viktig å forberede seg på å arbeide strukturert og ha en god rutine i hverdagen. Stå opp tidlig, og sørg for å ha det ryddig og ordentlig rundt deg før du starter med arbeidsoppgavene dine.

Arbeidsmengden, vil avhenge mye av din egen innsats og struktur når du er hjemme, så det er viktig du tilrettelegger arbeidsplassen best mulig for deg. Det er spesielt viktig å huske å ta pauser innimellom, – Det er svært fort gjort å glemme tiden når man arbeider hjemme!

Gjør det du kan for å opprettholde motivasjon og rutine i hverdagen din, så vil du trives!

Les mer om Såpefabrikken her