Arbeidstrening i Såpefabrikken er ikke lønnet arbeid. Det vi tilbyr er en trygg, liten, og annerledes ramme for å produsere både såpe og selvfølelse – og annet som folk vil ha. Vi tenker bærekraft i alt vi gjør, og vi er opptatt av at alle skal ha oppgaver som gir mestring og glede, og med rom for individuelt tilpasset utvikling.

I Såpefabrikken har alle påvirkning på hva som skal produseres, og vi tilrettelegger så langt det lar seg gjøre etter hvem vi har med på laget.

Med vårt fokus på inkludering og mangfold, vurderer vi hele tiden muligheten for å  tilby faste stillinger i varierte størrelser, slik at flere vil kunne være i ordinært arbeid.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf: 954 14 506 eller på post@sapefabrikken.no, om du kan tenke deg tilhørighet i Såpefabrikken, også ser vi sammen på om Såpefabrikken er riktig sted for akkurat deg. Det vi ønsker å vite noe om er hva du liker å gjøre, hvor stort omfang du kan tenke deg å gjøre det i, og hva du selv aller mest ønsker ut av et slik arbeid og en slik arbeidsplass.

I Såpefabrikken har vi i dag rollene jobbveileder, produktutvikler, produksjonsleder, produksjonsmedarbeider, butikkansvarlig (både fysisk og nettbutikk), butikkmedarbeider og markedsfører. Av faglig bakgrunn har vi sosionom, psykiatrisk sykepleier, mental trener og innenfor HR og ledelse.

Vi har også personer i arbeidstrening hos samarbeidende partnere med helt andre jobbområder, så om ikke Såpefabrikken er det optimale sted for deg – ta kontakt så er vi kreative sammen.

🌿 ER DU UTENFOR ARBEIDSLIVET? ØNSKER DU TILHØRIGHET TIL EN ARBEIDSPLASS? 🌿


Vi vet at det er mange årsaker til at en faller utenfor ordinært arbeidsliv. Vi vet også at tiden uten jobb kan være veldig krevende. I Såpefabrikken tilbyr vi derfor arbeidstrening og arbeidsaktivitet i en trygg, liten, og annerledes ramme. I Såpefabrikken produseres både såpe og selvfølelse – og annet som folk vil ha. Vår produksjon og butikk er i Kristiansand. Nettbutikken administreres også herifra.

Vi har tro på at vi blir sterkere og tryggere sammen, og vi har tro på at mangfold er en styrke, både med tanke på arbeidsbakgrunn, kjønn, alder, kultur, språk, styrker og livsutfordringer. Vi åpner nå sakte og trygt opp for nye praksismedarbeidere, så om du kjenner at dette treffer deg og ønsker å høre mer, så gleder vi oss til å høre fra deg.