Renhet i produkt og ramme er helt opplagt for oss. I begynnelsen het vårt konsept ‘get clean’ og kombinasjonen fysisk renhet og renhet fra rus lå til grunn i tankene våre. Renhet i både det fysiske og sosiale miljøet står fortsatt sentralt, og vi tenker bærekraft både i produksjon og menneskesyn.

Våre produkter er uten kunstige kjemiske stoffer som kan være hormonforstyrrende og allergifremkallende. Ved å bruke naturlige ingredienser benytter vi oss av planteverdens egenskaper til vår fordel. Ingrediensene sanker vi selv fra naturen så langt det lar seg gjøre, og er en viktig bestanddel i å gi innsikt i verdikjeden. Vi produserer for hånd, og vi har inngått strategiske samarbeid med andre virksomheter med samme verdisyn.

Rusfri fremtid

Produksjonen begynte i det små i januar 2017, og vi er stolte av det vi nå får til. Våre deltakere er ivrige i arbeidet sitt og lidenskapelig engasjert i å hjelpe hverandre mot varig rusfrihet. Veiledning fra dedikerte fagfolk, aktivitetglede og mestring er vår nøkkel til suksess. Vi er stolte av våre resultater og gleder oss over at våre jobbtrainee’er kommer videre inn i ulikt arbeid, som aktive bidragsytere i samfunnet.

Se info; Såpefabrikken som arbeidstreningsarena